• Instagram
  • De bladeren vallen al enige tijd van de bomen, maar dat maakt het Bossche broek er niet minder mooi op

    Het Bossche Broek is het laatste stukje Hollands polder- en beeklandschap in de omgeving. Lager gelegen gebieden zijn ‘broeken’ en hoger gelegen gebieden zijn ‘donken’. Het landschap wordt gemarkeerd door de Aa en de Dommel. Het dal van de Dommel gaat door het ‘Brabantse Zand’, waardoor de aardkorst beweegt en er hoogteverschillen ontstaan. Echter, die worden weer grotendeels gladgestreken met rivierpuin, zand en grind. Door de wind zijn in koude tijden de laagten met zand en leem bestoven.